Vendepunktet for det succesfulde vægttab

Hvad er folks vendepunkt i forbindelse med det varige vægttab? Og hvad er årsagen til at de lige netop denne gang får succes? Det vil jeg beskrive i dette og mit næste blogindlæg.

Hvordan har jeg lavet min research?
I forbindelse med mit spørgeskema om det varige vægttab (september 2020), hvor mere end 600 personer svarede, skrev + 300, at jeg godt måtte stille dem yderligere spørgsmål. Af dem har 138 svaret på spørgsmål om vendepunktet mv. Dem der har svaret har tabt minimum 15 kg og holdt det i mere end 5 år. 80% af respondenterne er kvinder. Jeg har (endnu) ikke set på eventuelle kønsforskelle.

Vendepunktet for vægttabet
Vendepunkt kan man betragte som startskuddet på det vægttabsforsøg, der ender ud med at skabe et vægttab, der holder. Nedenfor er en liste over de mest hyppige vendepunkter.

 • At man ser et foto af sig selv
 • At man bliver opmærksom på sit spejlbillede
 • At tøjet strammer/kan ikke passe det længere
 • Vægten er ”pludselig” meget høj
 • At man oplever fysisk besvær pga. overvægten
 • At man ikke kan se sine egne fødder
 • Dødsfald i den nærmeste familie eller vennekreds
 • Lægen sagde, at jeg var for tyk
 • Livsstilssygdom
 • En ven eller anden persons positive indflydelse.
 • Man gør det for sine børns (eller kommende) skyld
 • Man får en aktiv kæreste
 • Man får mentalt overskud
 • Vil gerne accepteres af andre

Ud fra ovenstående synes jeg godt, at man kan konkludere, at der for de flestes vedkommende er tale om en form for ”wake up call”. Med andre ord har størstedelen af respondenterne levet i en boble og/eller fortrængt deres situation – og en dag ”brister” boblen så. For andre har et øget mentalt overskud været vendepunktet. De har længe været træt af situationen og måske haft en masse halvhjertede forsøg, men succesen kom først, da det mentale overskud blev større.

Vendepunktet er som nævnt startskuddet på det, der er ender ud i et succesfuldt vægttab. Hvad og hvordan selve vægttabsforløbet blev grebet an, ser jeg nærmere på i mit næste blogindlæg (udgives i sidst i november).

 

Kan man påvirke vendepunktet?
Et af de første kurser jeg tog efter min cand.scient. idræt og kemi var den motiverende samtale. Her blev jeg introduceret til de forskellige stadier af parathed til forandring. Er man ikke klar/parat, hjælper det ikke at tale om ”hvornår skal man i gang”. Folk skal selv indse problemet og have overskuddet til at løse det. Presser man på, kan det have den modsatte og uønskede effekt.

Jeg har ofte fået henvendelser fra bekymrede familiemedlemmer, venner og kollegaer til en kraftige overvægtig person om jeg ikke kan hjælpe. At henvendelsen ikke kommer fra personen selv og er ofte (ikke altid) et tegn på at personen ikke selv har taget beslutningen/klar til forandring – og så kan det blive rigtig svært.

I de ovenstående vendepunkter er der nogle eksempler på, at udefra kommende personer f.eks. lægen eller vennen/veninden kan være med til at rykke på paratheden til forandring. Dog skal man træde varsomt, ikke presse på og være opmærksom på, om der opstår modstand i samtalen. Sker det, kan et velmenende forsøg få det modsatte effekt, hvis man fortsætter med at køre på med den strategi. Undgå for alt i verden modstand i samtalen.

Det er måske ikke altid, at fokus i hjælpen skal være på vægttab. Måske skal man starte et andet sted. Der er et fint eksempel i en af besvarelserne på, at en ven spørger om de ikke skal starte til træning sammen. Ingen snak om vægttab. De starter op og i takt med at den overvægtige kommer i bedre form, begynder denne også at reflektere over kosten og langsomt kommer resultaterne på vægten. Vaner spreder sig og vaner gror.

Bh

Henrik