Sådan kommer du i mål med dine drømme

Hvad er det værdibaserede mål?
Dine værdier fortæller fx noget om, hvordan du gerne vil leve, hvad du vil med dit liv og hvilken person du ønsker at være. Det er de ting der er vigtige for dig og giver dig mening med livet. Værdier kan ikke opnås, men vi kan arbejde hen i mod dem.

Dine mål er de ting du gerne vil fuldføre. Dit mål kunne eksempelvis være at løbe et maraton. Når du har krydset målstregen, kan du sætte flueben ved målet og strege det fra din liste. At holde dig sund og rask derimod er en værdi og værdibaserede mål kan være med til at skubbe dig tættere på dine værdier.


Sådan gør du
For at sætte de bedste mål for dig selv, skal du altså bruge dine værdier! Med dem i baghovedet kan du lave nogle både kort- og langsigtede mål, som du fx vil opnå i år 2018.

Din værdi kunne være; “Jeg vil gerne være en bedre mor for min søn”
Og derfor kunne et mål være at træne 2 gange ugentligt, for at holde dig i form og få mere overskud.

For at finde ud af hvad dine værdier er, og hvad der motiverer dig, kan du fx spørge dig selv, “hvad gør mig glad?”, “hvad giver mig god energi?”, “hvad vil jeg gerne give andre mennesker?” og “hvad motiverer mig?”.

 

SMART teknik!
Det kan godt være svært at lave nogle gode klare mål. Derfor kan redskabet SMART være en stor hjælp. SMART står for:

Specifikt: “Jeg vil i bedre form”, er et meget uspecifikt mål. Hvorimod “Jeg vil det næste år gå til Zumba med Bente hver tirsdag og fredag, hos FitnessWorld i Lyongade”. Målet skal være så specifikt, at du præcis kan sige, hvornår du har opnået det.

Målbart: Det er super vigtigt at dit mål er målbart. Det vil sige at du har noget helt specifikt at sigte efter. I dette tilfælde er det målbare det antal gange du kommer af sted til Zumba. Er du kun af sted 1 gang om ugen er målet ikke nået.

Attraktivt: Rigtig mange mennesker sætter mål for sig selv, som dybest set er attraktive, men ikke er attraktive for dem selv. Så når du sætter dig dit mål, så husk at have spørgsmålet i baghovedet “Er det her mål egentlig mest attraktivt for mig selv eller for andre?”. Hvis motivationen ikke kommer indefra, men kommer fra andres forventninger, er der større chance for at du ikke når målet.

Realistisk: Mange laver den fejl, at de sætter sig mål som er urealistiske. Det handler især om hvilke ressourcer du har til rådighed lige nu hvor du opstiller målet. Med ressourcer mener jeg fx tid, økonomi, dit fysiske udgangspunkt og den opbakning du har. Så i dette eksempel skulle du spørge dig selv, “har jeg tid og råd til at dyrke Zumba to gange ugentligt?”, “er det realistisk at jeg starter op på Zumbaholdet i forhold til min fysiske form?” og “har jeg støtte hjemmefra i forhold til at nå målet?”.

Tidsafgrænset: Til sidst er det en god idé at have en tidsramme for dit mål og dine eventuelle delmål. På den måde øger du dine chancer for at nå dit mål. Tidsrammen skal bruges til at skabe dig et overblik og til at holde motivationen indtil målet er nået. I dette eksempel ville tidsrammen være et år. Dette mål er forholdsvist langsigtet. Du kunne også lave et  delmål, som kunne være at gå til Zumba i 3 måneder i første omgang, som ville være mere kortsigtet.