Overvægtsbehandling af børn: Jo yngre, jo bedre

Et nyt dansk studie foretaget af Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Nationalt Center for Overvægt har set nærmere på, hvorfor nogle børn stopper i behandlingen.

Foto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye.

Hvorfor faldt nogle børn fra? 
Der var 159 børn med i studiet (4 og 17 år). Studiet viste, at børn, der forlod behandlingen før tid ofte var ældre børn.  Ud af de 159 børn forlod 64 af disse inden for de første 1,5 år med følgende begrundelser i prioriteret rækkefølge:

  • 13 børn havde ikke et ønske om at fortsætte
  • 7 børn manglede motivation
  • 3 børn angav logistiske udfordringer og/eller at indsatsen var for restriktiv
  • 2 børn angav et dårlig samarbejde med den sundhedsprofessionelle
  • 1 blev stoppet af hospitalet grundet anden sygdom.

I studiet kom de frem til at den gennemsnitlige behandlingsvarighed reduceres med ca. 1 måned per år, jo ældre børnene er.

Som konklusion kan man derfor kun opfordre til at gribe ind med behandling så tidligt som muligt, når et barn har udfordringer med vægten samt sikre at barn og familie gør alt hvad der er muligt for at gennemføre den tilbudte behandling.

I vores online familieforløb til børn med overvægt (som du kan læse mere om her) kan du tage de enkelte moduler i dit eget tempo og se videoerne lige så mange gange, I har lyst. Desuden er der materialer, der kan downloades til inspiration for dit barn og resten af familien.

 

Reference: https://www.ncfo.dk/