De fire vigtigste årsager til succes med et varigt vægttab

Hvad var den vigtigste årsag til, at du fik succes med dit vægttab? Det spørgsmål har 138 ”supertabere” svaret på og på baggrund af disse svar har jeg lavet en top 4 over årsager/succesparametre.

Hvordan har jeg lavet min research?
I forbindelse med mit spørgeskema om det varige vægttab (september 2020), hvor mere end 600 personer svarede, skrev over 300, at jeg godt måtte stille dem yderligere spørgsmål. Af dem har 138 svaret på ovenstående spørgsmål om årsagen til deres succes. For at svare på spørgeskemaet skal man have tabt minimum 15 kg og have holdt dette vægttab i +5 år. Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, hvor folk kunne skrive nøjagtig, hvad de mente var årsagen til deres succes. Bemærk at folk godt kunne skrive mere end en årsag.

En livsstilsændring er nødvendig
En livsstilsændring er fundamentet for at vægttabet bliver holdbart på den lange bane. En ting er at tabe mange kg. Noget andet er at holde vægttabet, og her er livsstilændringen vigtig ellers bliver den daglige mentale kamp for stor. På papiret lyder en livsstilsændring meget simpelt, men det er gennemførelsen og implementeringen, som er den svære del.  Nedenfor er en top fire over selvvurderede årsager til, at folk fik succes med deres vægttab og herunder livsstilændring.

Nr. 1 Opbakning og støtte
Nr. 1 på listen er ”opbakning og støtte” fra de nærmeste dvs. kæreste, ægtefælle, venner osv. Hele 22,4 % havde svaret, at det var årsagen eller medvirkende årsag til at de kom i mål. Overlad derfor ikke støtte og opbakning til tilfældighederne i forbindelse med dit vægttab – opsøg den. Den kommer desværre ikke automatisk fra alle. Som nærmeste til en der skal tabe sig, skal du ikke vente med støtten til du bliver spurgt. Vær proaktiv men vær opmærksom på at det ikke bliver at negativt pres.

Nr. 2 Stædighed
På andenpladsen med 12,3% var stædighed. Stædighed er en klassisk succesparameter. Den der nægter at give op kommer altid langt. Det gør sig naturligvis også gældende i forbindelse med vægttab. Det er dog ikke en egenskab alle har fra start, men jeg er sikker på, at det er noget man kan træne/fokusere på.

Nr. 3 Professionel hjælp
9% angiver at professionel hjælp i form af f.eks. lægen, den personlige træner, diætisten osv. har været afgørende for successen med vægttabet. Det giver naturligvis mening, at professionel rådgivning/coaching øger chancerne for succes, men jeg undrer mig dog over, at det kun er 9%. Skyldes det at de professionelle generelt ikke er dygtige nok? at folk ikke mener at de er pengene værd? At forløbene ikke er lange nok? Eller noget helt andet?

Nr. 4. Mine børn
Jeg gjorde det for mine børn. Det at koble sit vægttab op på noget større end en selv, er en heftig motivation, som ”aldrig” dør ud. Motivationen vil også være der, når målet er nået. Da ikke alle af respondenterne har børn (ved ikke hvor mange) betyder det, at børnene som motivationsfaktor reelt set vægter en del tungere end angivet og er måske nr. 1 årsag blandt forældre.

Opsamling
I alt identificerede jeg 15 forskellige succesparametre, hvilket for mig indikerer, at det ligesom vendepunktet er utrolig individuelt, hvad der i sidste ende afgør om man opnå succes med det varige vægttab. Man kan dog selv øge sandsynligheden for succes ved bl.a. at:

  1. Fokusere på en livsstilsændring
  2. Få støtte og opbakning
  3. Få professionel hjælp
  4. Inddrage træning
  5. Arbejde med tålmodigheden, mind-set og bevidsthed